درباره ما

شاتا

سامانه هوشمند شاتا ارتباطی امن میان شرکت های حمل و نقل و رانندگان محترم برقرار میکند.همچنین این سامانه در تلاش است تا عدالت را میان رانندگان اجرا کند و سالن های اعلام بار را از شیوه سنتی به شیوه مجازی تبدیل نماید تا بتواند فرهنگی جدید را در این صنعت مهم پایه ریزی نماید.